CENNÍK

 

Ubytovanie

  • Letná sezóna: 210 EUR bez DPH, t.j. 231 EUR s DPH za noc (celý objekt)
  • Zimná sezóna: 210 EUR/bez DPH, t.j. 231 EUR s DPH za noc (celý objekt)
  • Minimálna rezervácia:  2 noci
  • Zimná sezóna: od 01.11. príslušného roka do 31.03. nasledujúceho roka

 

Apiresterapia

 

  • Dýchacia maska: 12 EUR

1 sedenie/30 minút: 6 eur

  • 6 sedení/180 minút: 36 eur - jedno sedenie 6 eur

1x denne 30 minút/celková dĺžka 6 dní alebo

2x denne 30 minút/ 3 dni

  • 12 sedení/360 minút: 69.60 – jedno sedenie 5.80 eur

1x denne 30 minút/celková dĺžka 12 dní alebo

2x denne 30 minút/ 6 dní

  • 18 sedení/540 minút: 100.80 – jedno sedenie 5.60 eur

1x denne 30 minút/celková dĺžka 18 dní alebo

2x denne 30 minút/ 9 dní

  • 24 sedení/720 minút: 129.60 jedno sedenie 5.40 eur

1x denne 30 minút/celková dĺžka 24 dní alebo

2x denne 30 minút/ 12 dní

 

 

Platnosť cenníka od 1.11.2020.